W dniach 24, 25 listopada 2014 roku odbył się w Katowicach II Śląski Kongres Oświaty. Naszą szkołę reprezentowały:

mgr Teresa Sztefka                           
Panel 1 – Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
mgr Joanna Prochaska – Pellar
Panel 2 – Kształcenie umiejętności matematycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
mgr Aleksandra Staszczyk – Holeksa, mgr Daria Grygierek
Panel 4 – Prawa dziecka w edukacji – nauczyciele a prawa dziecka
mgr Teresa Sztefka, mgr Joanna Prochaska – Pellar
Warsztaty – Agresja w szkole a kompetencje nauczyciela

    Tegoroczne hasło Śląskiego Kongresu Oświaty „Otwarta szkoła” dotyczyło wizji szkoły bez uprzedzeń, dostępnej dla wszystkich uczniów. Otwarta szkoła przygotowana jest do innowacyjnego i ustawicznego kształcenia, holistycznego, zindywidualizowanego oraz ukierunkowanego na dziecko.