Apele szkolne:

2 grudnia 2010 r. : 
zwrócenie uwagi na konieczność poprawy relacji między uczniami podczas przerw na korytarzu szkolnym, 
- apel dotyczący walki z hałasem, 
- przypomnienie zasad korzystania z toalety,
- przypomnienie zasad obowiązujących w szatni, 
- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
- nagrodzenie wyróżnionych uczniów.