24.09.2013 r. - udział klas pierwszych w spotkaniu - z przedstawicielami Straży Miejskiej - poświęconym bezpieczeństwu dzieci w drodze do i ze 
szkoły