Program edukacyjny, w ramach którego odbyła się prelekcja, skierowany jest do najmłodszych odbiorców energii elektrycznej, a pośrednio także do ich opiekunów i nauczycieli. Projekt realizowany jest zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy TAURON. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.
Podczas zajęć dzieci dowiadują się, skąd się bierze prąd, jak prawidłowo używać urządzeń zasilanych energią elektryczną, jak zachować się w trakcie burzy czy awarii elektrycznej.