W dniu 19 października 2010 r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w ramach programu 
"Bezpieczna droga do szkoły".