>>

W środę 25 marca przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły spotkali się na debacie Samorządu Uczniowskiego poświęconej Prawom Dziecka. Debatę rozpoczęła się o godz.8.55 w sali 21. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego najpierw zapoznali zebranych z tematyką Praw Dziecka, ich genezą oraz treścią Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Następnie prowadzący debatę zadawali pytania uczniom, którzy w grupach zastanawiali się nad identyfikacja praw i ich codziennym działaniu we własnym środowisku. Uczestnicy debaty losowali również pytania, które dotyczyły zarówno wiedzy o Prawach Dziecka oraz praktycznego ich przestrzegania w życiu. Uzupełniali Drzewo Praw Dziecka o prawa, które według nich są najistotniejsze dla współczesnych dzieci.
Debatę zakończył apel szkolny, na którym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podsumowali dyskusję oraz przedstawili prezentację na temat Praw Dziecka całej społeczności szkolnej. Debata była nie tylko wspaniałą okazją dla wszystkich uczestników do poszerzenia swojej wiedzy  w zakresie tematyki Praw Dziecka, ale również lekcją  wyciągania wniosków i odnoszenia zdobytej wiedzy do swoich własnych doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Samorząd Uczniowski.