W dniu 6 października uczniowie klas - III a i III d - wzięli udział w warsztatach „Dni Rozwoju Osobowości”. Zorganizowało je Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach ceramiki, składania papieru techniką origami oraz zabawach integracyjnych. Podczas warsztatów każdy  nabył nowych umiejętności oraz zacieśnił więzy koleżeńskie. Wszystkim dopisywał wspaniały humor.