>>

Sobota – 25 października 2014 roku – była Dniem Otwartym naszej szkoły. Odwiedzili ją zainteresowani rodzice, a także przedszkolaki, które w przyszłości staną się uczniami „Dwójki”.

W organizację tego szczególnego dnia włączyli się wszyscy pracownicy placówki, dzięki temu osoby poznające szkołę miały okazję uczestniczyć w różnorodnych i ciekawych zajęciach. 

I tak na przykład w klasie IVa pracowano niekonwencjonalnymi metodami. Dzieci korzystały z multibooków, internetu, programów dydaktycznych. Poprzez zabawę utrwalały i pogłębiały wiedzę.

W ramach Dnia Otwartego zostały też wyeksponowane prace plastyczne z konkursu dla klas I-III pt. „Piję mleko i spożywam owoce i warzywa”.

Na wysokości zadania stanął także Samorząd Uczniowski. Jego członkowie witali gości, częstując najmłodszych słodyczami. Następnie oprowadzali po szkole i proponowali uczestnictwo w zajęciach, którymi byli zainteresowani bądź rodzice, bądź dzieci.

Prowadzący zajęcia, a także uczniowie, wzorowo wywiązali się z powierzonych im zadań. Dzięki temu atmosfera była naprawdę miła!

 
A.M.M.