13 czerwca 2016 roku Zespół ds. Energii uczestniczył w wycieczce edukacyjnej do Energetyki Cieszyńskiej. Podczas spotkania z pracownikami wysłuchał interesującej prelekcji na temat źródeł energii. Zwiedzając zakład poznał  technologię wytwarzania ciepła dla miasta Cieszyna.