Sprawozdanie z odbioru nagród podczas Podsumowania XIX Edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ” - Ewangelia Św. Marka

Dnia 31 maja br. uczniowie naszej szkoły wraz z katechetką s. Tarsycją wzięli  udział w uroczystości rozdania nagród z konkursu „Jonasz”. Uroczystość odbyła się w Bielskim Centrum Kultury na ul. Słowackiego w Bielsku – Białej. Nagrody wręczali przedstawiciele Kościołów, Rzymsko-Katolickiego - Ks. Bp. Roman Pindel i Ewangelicko-Augburskiego - ks. radca Piotr Wowry oraz przedstawicielka władz oświaty. Nagrody na scenie, za zajęcie 2 miejsca w Spec Edycji, tego konkursu, odebrał Michał Wąsowicz, uczeń klasy 4a i w imieniu nieobecnego ucznia kl. 6a, Błażeja Sztefki, również za zajęcie 2 miejsca w Spec Edycji, odebrała s. Tarsycja. Nagrodę wraz z dyplomem otrzymała także Wiktoria Nikiel, uczennica kl. 4a, za dotarcie do finału Spec Edycji. Dzieci czuły się wyróżnione i nagrodzone za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu, z radością czekają już na następną Edycję. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Diecezji Bielsko-Żywieckiej  i Ewangelickie Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz”ze Skoczowa.