Finaliści XIX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”
2015/2016 – Ewangelia wg św. Marka

Uczniowie oddziałów integracyjnych wzięli udział 17 marca 2016 roku w eliminacjach szkolnych w specedycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz. Uczniowie którzy wykazali się największą wiedzą ze znajomości Ewangelii wg św. Mateusza i zakwalifikowali się do finału to: Wiktoria Nikiel kl. IVa, Wąsowicz Michał kl IVa i Błażej Sztefka kl. VIa. Opiekunem uczniów jest s. Tarsycja - Urszula Bielicka. Finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2016 roku w Bielsku – Białej.
Konkurs został objęty patronatem honorowy Biskupa Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla oraz Biskupa Seniora diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Pawła Anweilera. Organizatorem MEKWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa. MEKWB „Jonasz” ma od początku charakter ekumeniczny i międzynarodowy (jest prowadzony także w Republice Czeskiej).
Konkurs obejmuje dzieci i młodzież z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz innych wyznań i przeprowadzony jest w czterech grupach wiekowych:
grupa I - klasy III i IV szkoły podstawowe
grupa II - klasy V i VI szkoły podstawowej
grupa III - klasy I, II i III gimnazjum
grupa IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych