<<
>>
Młodsi tańczyli i recytowali.

                   Wspominaliśmy harcerstwo.                                                 Chwaliliśmy się Klubem "Eurodzieciaki".

                   Wystąpiła muzyczna rodzina Sikorów.                                Zobaczyliśmy też bajkę o Czerwonym Kapturku.