<<
>>
Wzruszające fotografie z historii szkoły pokazaliśmy podczas uroczystości jubileuszu.

1957 - budowa szkoły

1965 - nareszcie mamy murowany budynek

Kierownik Wigłasz z uczniami