W dniu 14 października 2010 r. w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W ramach obchodów odbyło się Pasowanie 
uczniów klas pierwszych oraz uroczysta Akademia dla pracowników naszej szkoły przygotowana przez uczniów klas: III b i V c wraz z opiekunami - 
mgr Ewą Pilch, mgr Anną Więcław oraz mgr Jolantą Malinką. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym wyrazili nauczycielom swoją 
wdzięczność za trud nauczania i wychowanie. Złożyli życzenia (w formie wierszy i piosenek) gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i 
obsługi. Jednocześnie zapewnili zaproszonym gościom dobrą rozrywkę pełną humoru (scenki z życia szkoły). Uczniowie  obdarowali przybyłych 
upominkami. Były to - kwiaty wykonane techniką origami oraz kartki z życzeniami.  Pan wicedyrektor - mgr Wojciech Tomsia podziękował uczniom 
oraz ich opiekunom za przygotowanie uroczystości. Na zakończenie Akademii pani dyrektor - mgr Renata Chamera-Wójcik złożyła życzenia wszystkim 
pracownikom naszej szkoły oraz wręczyła dyplomy nagrodzonym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. (br)