W dniu 15 kwietnia 2016 r. na terenie szkoły odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy pt. "Owoce i warzywa jako podstawa zdrowego odżywiania".
Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie udział wzięło 36 uczniów z oddziałów I-III.  W drugim, finałowym etapie udział wzięło 16 uczniów. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę zdrowego odżywiania, zachęcanie uczniów do rozwijania wiedzy na temat zdrowego odżywiania, propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku, stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej oraz integracja oddziałów I-III.
Zwycięzcami zostali:
Oddział I- Maja Nowak
Oddział II- Karolina Miodek
Oddział III- Izabela Jordan