Konkurs plastyczny dla klas I-III w naszej szkole, na plakat promujący picie mleka oraz spożywanie owoców i warzyw, przeprowadzono w drugiej 
połowie października 2010 r. Każda klasa przygotowała jedną pracę zbiorową. Prace konkursowe złożono do 29.10.2010 r. Po zapoznaniu się z 
wszystkimi pracami konkursowymi w dniu 3.11.2010 r. komisja postanowiła przyznać wszystkim klasom I-III wyróżnienia. Wzięto pod uwagę różnice 
wiekowe uczestników, integrowanie zespołów klasowych, pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, spożywania przetworów 
mlecznych, owoców i warzyw oraz fakt, że miała to być zabawa plastyczna. Prace uczniów klas I-III eksponowano na tablicach, celem utrwalenia 
nawyków zdrowego odżywiania. W dniu 3.11.2010 r. podano do publicznej wiadomości wyniki konkursu. Nagrody rzeczowe (refundowane przez 
sponsorów) oraz dyplomy dla poszczególnych klas wręczono podczas apelu szkolnego w dniu 2.12.2010 r. (
Jolanta Piekut)