Dnia 13.11.2013 r w naszej szkole odbył się III Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST. Celem konkursu jest 
promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich 
świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach. Z naszej szkoły brało udział 20 uczniów z klas 3-5. 
Organizatorami konkursu w naszej szkole były: p. A. Pelar-Jankowska, p. B. Bejma oraz p. A. Hanzel. Wyniki konkursu zostaną przekazane naszej 
szkole w styczniu 2014 r. 
MEDITEST - PLAKAT