W dniu 25 listopada klasa VIB wzięła udział w zajęciach w ramach XXI Szkoły Wczesnej Profilaktyki organizowanej przez MOPS w Cieszynie. Grupa uczestniczyła w warsztatach mających na celu uświadomienie zagrożenia wynikającego z zażywaniem narkotyków. Zajęcia prowadzone były  w większości 
w formie dramy brytyjskiej, mającej na celu zaktywizowanie uczestników do ich czynnego udziału oraz kreatywnego i samodzielnego myślenia. 
Podczas warsztatów zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie właściwych postaw społecznych.

 

                                                                                                          Aleksandra Staszczyk-Holeksa