>>

11 listopada 2014 r. uczniowie klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie wzięli udział w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedstawicielom naszej społeczności szkolnej towarzyszyli m.in. pani dyrektor – mgr Renata Chamera-Wójcik, p. Władysława Iwaniec oraz przewodniczący Rady Rodziców – pan Krzysztof Herok. Naszych uczniów wyróżniały, wykonane w szkole, kotyliony. Manifestacja patriotyczna rozpoczęła się o godz. 11.00 na Placu Wolności przy pomniku Niepodległości. Po przywitaniu zebranych odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty pod pomnikiem (wiązankę złożyli także przedstawiciele VI b). Następnie przemaszerowano w asyście orkiestry na Rynek, gdzie zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia Burmistrza Miasta Cieszyna. Tu również złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Około godz. 11.50 przemaszerowano w asyście orkiestry pod pomnik Legionistów, złożono kwiaty i odśpiewano ,, Rotę”. W czasie uroczystości można było zobaczyć występ mażoretek, do zespołu należą m.in. uczennice naszej szkoły.