PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
14 października 2010 roku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja szkoły, wychowawcy
 i nauczyciele klas pierwszych, przedstawiciele Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego, i oczywiście uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi 
rodzicami i najbliższymi. Ślubowanie złożyło 57 pierwszoklasistów. Na znak przyjęcia do braci uczniowskiej zostali pasowani przez Dyrekcję szkoły, 
wychowawcy wręczyli swoim podopiecznym pamiątkowe, srebrne tarcze. Rada Rodziców ufundowała pierwszakom i ich wychowawcom rogi obfitości 
ze słodkościami. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny - pięknie deklamując wiersze i śpiewając piosenki. Po części 
oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej wychowawcy wraz ze swoimi uczniami, ich rodzicami i opiekunami rozeszli się do swoich sal. Tam 
pierwszoklasiści otrzymali akty pasowania i legitymacje szkolne. 
(AB)
 
Zdjęcia