>>
28 października 2015 r. klasy szóste wzięły udział w wycieczce do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących: oświetlenia Ziemi w różnych porach roku, charakterystyki gwiazdozbiorów oraz planet Układu Słonecznego. W obserwatorium poznali najwiekszą lunetę w Polsce, przez którą  obserwowali plamy na Słońcu. Ostatnim punktem wycieczki była Stacja Klimatologiczna. Tam zostali zapoznani szczegółowo ze składnikami pogody. W ogródku meteorologicznym dokonali odczytu temperatury powietrza.