Prace uczniów uczestniczących w zajęciach plastycznych w ramach programu 
"Szkoła szansą i wyzwaniem"
Prace stworzone podczas zajęć plastycznych otrzymały wyróżnienia w konkursach : 
 "Razem" - międzynarodowy - konkurs plastyczny  uczniów klas integracyjnych; 
 "Woda skarbem XXi wieku".