Nasz szkoła realizuje programy profilaktyczne :

1. Program edukacji antytytoniowej:   "Nie pal przy mnie proszę" w klasach 1-3.
2. Program profilaktyki palenia: " Znajdź właściwe rozwiązanie" w klasach  4-6.