W listopadzie nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" . Celem programu jest zapoznanie uczniów z innymi religiami i kulturami oraz kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania. Hasło tegorocznej edycji brzmi:  „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”. Projekt ma charakter całoroczny i jego pomyślne zakończenie będzie uhonorowane przyznaniem Certyfikatu.

Koordynatorami projektu są nasi nauczyciele, Pani Anna Szczerba i  s. Tarsycja, które wraz z grupą uczniów będą szczegółowo wdrażały idee projektu poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi gośćmi, prezentacje multimedialne, gazetki tematyczne w sali katechetycznej, wystawy oraz warsztaty w których będą mogli brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu:

http://obliczadialogu.pl/2016na17/index.php

 

Realizację projektu będzie można śledzić na specjalnie utworzonej stronie internetowej:

http://www.cieszynznamirozumiem.obliczadialogu.pl/