ROK SZKOLNY 2015/2016

Nasz szkoła realizuje programy profilaktyczne: >>>>>

1. Program edukacji antytytoniowej:   "Nie pal przy mnie proszę" w klasach 1-3.
2. Program profilaktyki palenia: " Znajdź właściwe rozwiązanie" w klasach  4-6.

QUIZ "RUCH TO ZDROWIE

SZTAFETA BIEGOWA


WARSZTATY NA TEMAT SZKODLIWOŚCI HAŁASU

17. BIEG PO ZDROWIE

15. BIEG PO ZDROWIE

ROK SZKOLNY 2014/2015

OPIS DZIAŁAŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

HARMONOGRAN DZIAŁAŃ  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2013/2014

"AKADEMIA CZYSTYCH RĄK"

WYNIKI KONKURSU "MEDITEST"

IV "BIEG PO ZDROWIE"


"MEDITEST"

"JESIEŃ DARY NIIESIE" - WRZESIEŃ 2013Od 1 września 2013 r. nasza placówka przystąpiła do projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”. Za nami pierwszy etap – okres przygotowawczy.
 Obecnie jesteśmy w okresie kandydackim (1 rok ) i ubiegamy się o certyfikat. Cała społeczność szkolna, tj. dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracyjno – techniczni, uczniowie, pielęgniarka i rodzice wyrazili gotowość przystąpienia do realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie w postaci pisemnej deklaracji. Program zakłada realizację zadań w kierunku walki z hałasem, poprawy higieny otoczenia oraz podniesienia świadomości wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Zaplanowane działania dotyczą wszystkich grup społeczności szkolnej  i przebiegać będą według harmonogramu przygotowanego na kolejne trzy lata.
Zespół Promocji Zdrowia