Klasy szóste oraz LOP -pod opieką wychowawców - aktywnie uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata." Zebrano dużo śmieci.