23 listopada, w naszej szkole, został rozstrzygnięty konkurs: „Ulubiony baśniowy stworek”, zorganizowany przez nauczycieli, dla klas I-III.

Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, szczególnie baśni, które rozwijają wyobraźnię dzieci i ułatwiają proces otwierania się na obcowanie z książką. Każdy uczeń, który chciał wziąć udział w konkursie, zobowiązany był do przeczytania wybranego tekstu o charakterze baśniowym, wyboru jednej postaci fantastycznej i stworzenia jej wizerunku na postawie wybranego fragmentu tekstu.

W ramach konkursu odbyły się także dwie specjalne lekcje biblioteczne, podczas których pani Izabela Królica oraz pani Joanna Kulesza przybliżyły dzieciom świat baśni i legend poprzez głośne odczytanie kilku z nich oraz teatr kukiełek, w którym uczniowie mogli wcielić się w rolę bohaterów Czerwonego Kapturka.

Wśród prac, które spłynęły do organizatorów, znalazły się: mozaiki z kolorowego papieru oraz bibuły, obrazy malowane, rzeźby oraz płaskorzeźby z plasteliny, a najciekawsze okazały się uszyte przez dzieci maskotki oraz rzeźby z masy solnej. Najchętniej wybierane postaci to: Plastuś, Bazyliszek, Calineczka, bohaterowie Krainy lodu, a obok nich znaleźli się także bohaterowie mniej znanych baśni, jak np. Ptak Szczęścia.

Jury, w składzie: Joanna Prochaska-Pellar, Joanna Kulesza i Ewa Makowska, wybrało 3 prace zwycięskie oraz 4 prace, które zasługują na wyróżnienie. Wybór ten nie był łatwy, bo wszystkie prace, jakie przygotowały dzieci z pewnością wymagały od nich dużego wkładu pracy, poruszenia wyobraźni i sporej dawki chęci.

W konkursie wzięło udział 41 dzieci, a na podium znalazły się prace:

1. Karola Szwarca z klasy 3c,

2. Kamila Targosza z klasy 3c,

3. Julii Frycz z klasy 3c,

wyróżnienia przyznano: Patrycji Kolondrze (1a), Emilii Niedziołce (2b), Karolinie Miodek (3d), Stanisławowi Madzi (2b).

Wszystkim uczniom, biorącym udział w konkursie, bardzo dziękujemy i gratulujemy.