W tym roku szkolnym, z inicjatywy opiekunów Samorządu Uczniowskiego, nasza szkoła przystąpiła do programu 

Centrum Edukacji Obywatelskiej – Samorządy Mają Głos.

Na platformie CEO został stworzony profil szkoły oraz prezentacje kandydatów.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego już 30 września!

Kandydaci na Przewdoniczącego Samorządu Uczniowskiego:  (kliknij tutaj) 

O programie: http://www.wybory.ceo.org.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-akcji-samorzady-maja-glos,21