SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
Wychowawcy świetlicy: mgr Elżbieta Brachaczek, mgr Monika Gomela, mgr Justyna Winkowska, mgr Edyta Gaszek, mgr Ewa Makowska, mgr Barbara Banaczkowska-Forystek, mgr Iza Królica Zadania: 1.    Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 2.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów. 3.    Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań. 4.    Organizacja pomocy w nauce, wyrównywanie braków szkolnych. 5.    Organizacja konkursów szkolnych. Powyższe zadania realizowane są w ramach różnorodnych zajęć, takich jak:    - zajęcia umuzykalniające - zajęcia plastyczno-techniczne - zajęcia czytelnicze - zajęcia ruchowe - zajęcia żywego słowa - zajęcia integracyjne - zajęcia wyrównawcze. Świetlica współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem i logopedą w celu pełnej realizacji wytyczonych zadań. Atuty świetlicy: dwie sale, gry stolikowe, komputery, Internet, konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach:  06:45 - 16:15    Regulamin świetlicy