Uczniowie uczestniczący w zajęciach teatralnych w ramach programu 
"Szkoła szansą i wyzwaniem" przygotowali przedstawienie teatralne 
dla klas I - III