W pi±tek 20 marca 2015 r. przedstawiciele Samorz±du Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem organizacji uczestniczyli w rocznicowych uroczysto¶ciach  w Lasku Miejskim pod Wałk±. Delegacja uczniów złożyła kwiaty w miejscu, gdzie 73 lata temu hitlerowcy dokonali egzekucji 24 patriotów, żołnierzy ZWZ AK  z Ziemi Cieszyńskiej i okolic.  Uroczysto¶ci rozpoczęły się od od¶piewania Hymnu państwowego. Następnie przemówienia wygłosili zastępca burmistrza i przedstawiciel organizacji kombatanckich. Po modlitwie kapelanów i apelu pamięci uczestnicy złożyli kwiaty oraz wspólnie od¶piewali Rotę.

 

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,29651,apel-pod-walka.html