WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE ROK SZKOLNY 2015/2016
 

         W dniu 24 września 2015 roku w naszej szkole odbyły się powszechne, tajne, równe i bezpośredni wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydowali: Anna Bojarska, Krystian Czudej, Łucja Krzywoń, Dagmara Rymanowska i Maksymilian Budziński – Lipka. Uprawnionych do głosowania było 361 uczniów z klas I – VI. Oddano 321 głosów.

Wyniki wyborów:

1.     Maksymilian Budziński – Lipka                                  126

2.     Krystian Czudej                                                           47  

3.     Dagmara Rymanowska                                                 43

4.     Anna Bojarska                                                              40

5.     Łucja Krzywoń                                                             37

6.     głosy nieważne                                                              28

 

         Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym  2015/2016 został  Maksymilian Budziński – Lipka, zastępcą Krystian Czudej, a sekretarzem Dagmara Rymanowska. Gratulujemy!