Przygotowywanie prac na wystawę w czasie zajęc pozalekcyjnych 
w ramach projektu "Szkoła szansą i wyzwaniem"
Wystawa prac uczniów